Törsvíz

tvlogo,

Elérhetőségek, hibabejelentés, számlázási információk

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott Működési engedély


           Naykovácsi bekötő útFenyőtűFalu
Társasággal kapcsolatos információk


Szolgáltatással kapcsolatos Üzletszabályzat


Tevékenységgel kapcsolatos információk


Ügyfélszolgálat 


Fogyatékkal élők nyilvántartásbavételi kérelméhez szükséges adatlap

Szociálisan  részorulok  bejelentőlapja nyilvántartásba vételhez

           Négy fontos gondolat ami kiszámíthatóvá teheti a víz és csatornaköltségeit: 
A csatolt dokumentumok Acrobat Reader dokumentum olvasó szoftverrel nyithatóak meg. Itt letölthető szükség esetén.

A szöveges dokumentumokban a kulcsszavak szerinti keresés a "ctrl és F" billentyűk egyidejű megnyomásával elúugró kereső mezőben való bevitellel lehetséges

       
       
amennyiben akár egy - két napra magára hagyja az ingatlant, zárja el a mérő előtti főcsapot

        - legalább kéthetente ellenőrizze a vízmérő alapján a belső vízhálózatának tömörségét

       
- SMS rendszerben ellenőrizze a fogyasztását havonta

          - elektronikus rendszerben kérje, kapja és rendezze számláit.  Információ, regisztrálás itt.e

Díjkalkulátor

Használata:

- 1. adja meg a mennyiségi adatot ( szennyvíz mennyiségét ) m3-ben

- 2. adja meg a lefutó menüben a díjkategóriát ( lakossági vagy közületi)

- 3. nyomja meg az "ok" gombot

- 4. megjelenik a kalkulált fizetendő bruttó díj mértéke (bruttó) fizetendő forintban           
 

                                 
                                     Szennyvíz mennyisége ( m3 ) :          Díjkategoria :                  számol;      Bruttó ( fizetendő) díj  Ft 
m3 

Közérdekű információk
 

Lakossági szennyvízelvezetési díj:               179,50 Ft/m3   + Áfa  ( 160,65 Ft/m3 + Áfa rezsicsökkentett )

 Közületi    szennyvízelvezetési díj:               413 Ft/m3   + Áfa.

 Ez évben is 30% locsolási kedvezménnyel számolja el a Kft a locsolási időszakban (május 1. - augusztus 31. ) a számlázott szennyvízmennyiséget azoknak a  fogyasztóknak,  akik százalékos locsolási kedvezményt veszik igénybe (nincs érvényes locsolómérős elszámolással kapcsolatos megállapodásuk a Kft.-vel).

 A közműves szennyvízelvezetési díjat Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az 65/2005.(XII.21.) ÖKT. sz. rendeletében határozta meg, melyet 2010.  december 17.-én módosított és a 2011. évi CCIX törvény szerinti módosítással alkalmazza a Szolgáltató.

Alkalmazott díjak az elmúlt 5 években.

Egyéb szolgáltatási díjak 

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvény 4 §.(1) bek.-ben foglalt rendelkezések szerint:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 15. pontjában meghatározott lakossági felhasználók részére a Vksztv. 2. § 24. pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás tekintetében a számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg  2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.
Ennek értelmében a Törsvíz Kft. által – 2013. július 1-től – alkalmazott lakossági szolgáltatási díjak:
Szennyvízelvezetés díja: 160,65 Ft/m3+27% áfa

Számlázási rend:
 Családi házas övezetek (nem lakótelep) számlázása minden páros hónapban.
 Lakótelepi almérők számlázása minden páros hónapban.
 Közületi főmérős fogyasztóinknak számláinkat havi rendszerességgel küldjük meg
 Kérjük fogyasztóinkat amennyiben a telefonos mérőállás bejelentési lehetőséget kívánják igénybe venni, úgy azt a számlázási hónapot megelőző hónap végéig tegyék meg.

FELHIVÁS  !
TISZTELT BUDAÖRSI INGATLANTULAJDONOSOK, FELHASZNÁLÓK!
Budaörs város csatornahálózata elválasztott rendszerű, ezért az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 85. § (5); (6) bekezdése szerint a szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni tilos.
A szennyvízcsatornák, a szennyvízátemelő telepek és a szennyvíztisztító telep a kommunális és ipari szennyvíz befogadására alkalmasak, a rendszerbe vezetett csapadékvíz károsan befolyásolja a létesítmények üzemét, veszélyeztetheti a szennyvízhálózatra kapcsolódó, azt a rendelkezések és rendeltetés szerint igénybevevő Felhasználók érdekeit, biztonságát.
A szennyvízcsatornára történő szabálytalan csapadékvíz rákötések miatt előfordulhat a szennyvízelvezető rendszer túlterhelődése, ami kiöntést is eredményez.
Közös érdekünk, hogy a város szennyvízelvezető műve biztonságosan üzemeljen, kiöntések még nagyobb esőzés esetén se keletkezzenek. Ehhez fel kell deríteni azokat a közterületen és magánterületen lévő pontokat, ahol a csapadékvíz bejuthat a szennyvízcsatornába.

Hasonlóképpen gondot jelentenek a szennyvízelvezető rendszerbe bejuttatott talajvizek. Ezeket a szabálytalan bevezetéseket is meg kell szüntetni.
A Törsvíz Kft. ez évben április hónap utolsó hetében kezdi meg a vizsgálatok elvégzését. Részletes tájékoztató jellegű ütemezési terv itt található, mely az időjárás és az elvégezhetőség függvényében változhat. Az ingatlantulajdonosok értesítésre kerülnek.
A felderítést a város területén a helyi csatornaszolgáltató, a TÖRSVÍZ Kft. végzi füstöléses módszerrel.
A közcsatornák füstöléses ellenőrzése során rövid időre egészségre ártalmatlan, engedélyezett - koncerteken, színházi előadásokon, discókban széleskörűen alkalmazott - füstanyag kerül bevezetésre a szennyvíz gerinccsatornákba.
Amennyiben a szennyvízelvezető rendszerre csapadékelvezető csatornák kerültek rákötésre, az abban áramló füst megjelenik az ereszcsatornáknál,  garázslejárók vízelvezetőinél, stb.
Kollégáink a közterületről észlelik a szabálytalan csapadékvíz rákötéseket és digitális fényképfelvétel segítségével rögzítik azokat.

A füstöléses vizsgálat során a szennyvízcsatornában áramló füstanyag a lakások tereibe nem juthat be, hiszen a megfelelően működő szennyvízlefolyó szifonok bűzzárainak vízgátjai megakadályozzák a füst belső térbe való áramlását.
Füstáteresztés csak hibás működésű szifonok, lefolyók esetében fordulhat elő, ahol korábban csatornaszag is jelentkezhetett.
Korábban jól működő rendszer esetén hibás működés akkor fordulhat elő, ha az egyébként megfelelően beépített szennyvízlevezetők kiszáradtak.

Amennyiben kétsége merülne fel a lefolyóinak működése miatt, célszerű rövid időre megnyitni a régen használt mosdók, zuhanyozók vízcsapjait pár másodpercre, vagy a padlóösszefolyókba kis mennyiségű (kb. egy pohár) vizet önteni, ellenőrizni azok működését.
Abban az esetben, ha a lakáson belül a szifonok, padlóösszefolyók esetlegesen hibásan működnek, a füstöléses ellenőrzéskor kiáramolhat kis mennyiségű füst, amely egészségre ártalmatlan, színtelen, szagtalan, egyszerű szellőztetéssel eltávolítható.
A TÖRSVÍZ Kft. az illegálisan csapadékvizet bevezető ingatlantulajdonosok részére felszólítást küld a jogellenes állapot megszüntetése érdekében.
Ezúton is kérjük és köszönjük segítségüket, támogatásukat a szabálytalanságok felszámolása érdekében.
Tisztelt Ügyfeleinket tájékoztatjuk ügyfélfogadási rendünkről::

Törsvíz Kft. e-mail címe: torsviz@torsviz.hu

HÉTFŐ: 700 - 1300 ; KEDD: 700 - 1300   ;SZERDA:  800 - 2000 ;CSÜTÖRTÖK: 700 - 1300 ; PÉNTEK: 700 - 1300
 
                                                                                                TÖRSVÍZ Kft.
 

 

 

hhhhhhhhhhhhh